Tämä sivu on tulostettu Tilipalvelu K&H:n:n internetsivuilta (www.tilipalvelukoskinenjaheinonen.fi)

Ajankohtaista > Vuosi 2014 > VUODEN 2014 LUKUJA

VUODEN 2014 LUKUJA

Verokortit
Uudet verokortit otetaan käyttöön 1.2.2014 alkaen. Tammikuun palkan ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 2013 lopussa voimassa olevaan verokorttiin perustuen tai jos työntekijällä on vuodelle 2014 muutosverokortti, ennakonpidätys toimitetaan sen mukaan.
Työntekijän eläkevakuutusmaksu
Alle 53-vuotiaiden eläkevakuutusmaksu on 5,55%
Yli 53-vuotiaiden eläkevakuutusmaksu on 7,05%
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 0,50%
Yrityksen osaomistajen työttömyysvakuutusmaksu on 0,19%
Sotu.maksu
Työnantajan sotu-maksu 1.1.2014 on 2,14%
Matkakustannusten verovapaat korvaukset 2014
Kilometrikorvaus
Palkansaajan omalla autolla tekemästä työmatkasta saatavien korvusten enimmäismäärät ovat 43c/km, jota korotetaan mm. seuraavasti:
7c perävaunun kuljettamisesta
3c kyydissä olevasta yli 80 kg esineestä
3c kyydissä olevasta henkilöstä

Päivärahat
Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palatessa työpaikalle tai asunnolle. Päivärahan suorittaminen edellyttää, että työntekmispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta.

18 € yli 6 tuntia (osapäiväraha)
39 € yli 10 tuntia (kokopäiväraha)
18 € seuraavan vajaan matkavuorokauden ylittyessä väintään 2 tunnilla
39 € seuraavan vajaan matkavuorokauden ylittyessä yli 6 tunnilla

Jos palkansaaja matkavuorokautena saa ilmaisen ruoan, päiväraha maksetaan 50%:lla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaan päivärahojen eneimmäismäärät vaihtelevat maittain ja määräytyvät sen maan mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos palkansaaja matkavuorokautena on saanut kaksi ilmaista ateriaa, päiväraha maksetaan 50%:lla alennettuna.

Ateriakorvaus
Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa, ja että palkansaajalla ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 9,75 €. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 19,50 €.