Tämä sivu on tulostettu Tilipalvelu K&H:n:n internetsivuilta (www.tilipalvelukoskinenjaheinonen.fi)

Aloittava yritys

Aloittava yritys

Yritystoiminnan alkuvaiheessa yrittäjä tarvitsee osaavia yhteistyökumppaneita. Aloittavana yrittäjänä saat tilitoimisto Tilipalvelu K & H Ky:stä ilmaisen aloituspalaverin, jossa käydään läpi keskeiset yrityksen perustamiseen liittyvät asiat sekä tarvittavat taloushallinnon käynnistämistoimet.
Tilipalvelu K & H Ky auttaa yritystäsi seuraavissa asioissa:
Oikean yhtiömuodon valinta
Liikeidean arviointi ja kannattavuuslaskelmat
Osakeyhtiön perustamisasiakirjojen laadinta
Lakisääteiset velvoitteet
Avustaminen tilintarkastajan valinnassa
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että aloittavana yrittäjänä saat alusta lähtien Tilipalvelu K & H Ky:stä osaavan keskustelukumppanin, joka ohjaa ja neuvoo. Soita ja varaa aika toimistoltamme ja tule keskustelemaan lisää.